V LICU je umetnost doma.

Pomoč z umetnostjo

Pomoč z umetnostjo

Pomoč z umetnostjo je neverbalna veščina, kjer posameznik ali skupina komunicirajo preko risbe, giba, glasbe, petja in drugih podobnih izraznih sredstev. Vse te aktivnosti (zavedno ali nezavedno) pomirjajo in sproščajo, hkrati pa nam prinašajo pomembne informacije,
razrešitve travm ali spomine, ki smo jih skrili v podzavest. Tovrstne aktivnosti nam pomagajo izražati čustva, dobivati nove ideje, spoznavati sebe, kdo smo in predelati travmatske dogodke, spomine. Izvajajo se lahko individualno ali v skupini, primerno so za vse generacije, tako za otroke, kot za odrasle in starostnike. Na področju pomoči z umetnostjo se uspešno prepletata psihologija in umetnost.

Kaj je razlika med navadnim likovnim tečajem in delavnicami pomoči z umetnostjo?

Na likovnih tečajih se naučimo opazovati zunanji svet in likovno uprizarjamo, kar vidimo in zaznava naše oko, kjer se skušamo čim bolj približati videnemu, pravilni uporabi barv, oblik in proporcev. Nasprotje temu so delavnice pomoči z umetnostjo, kar od posameznika zahteva
introspekcijo. To vključuje poglobitev vase, notranjost, vpogled v naša čustva,  doživljanja sebe in okolice, učenje likovnih veščin in tehnik pa je dodana vrednost. Tu nam nastala umetnina služi kot  Komunikacijsko sredstvo, ki nam pomaga razrešiti stvari, ki so ostale »ujete« in nerazrešene (v obliki problemov, konfliktov,…) v notranjosti posameznika. Gre za način lastnega spoznavanja in sproščanja skozi umetniški izdelek. Pomemben del pomoči z umetnostjo je razčlenitev umetniškega izdelka, ki omogoči posamezniku pridi do novega in
drugačnega uvida določenih izzivov v življenju. V srečanjih uporabljamo slikarske, 3d tehnike, glasbo, ples, sproščanje, dihalne vaje, igro vlog, …odvisno od zahtev in potreb posameznika.

Mogoče se tega v vsakdanjem življenju ne zavedamo, vendar je umetnost močno povezana z duševnim zdravjem, samozavestjo,  samozavedanjem, osebnostno rastjo in notranjim mirom. Velikokrat nam risba/umetniški izdelek prikazuje odnose, čustva, situacije, ki so nekaterim, še posebej otrokom, z besedami težko opisljive, zato je za omenjene posameznike tovrstna pomoč lahko izrednega pomena!

Zakaj je umetnost pomembna za osebni razvoj

Ker je umetnost vse okoli nas,

Pomaga nam pri samospoznavanju,

Dviguje nam samovrednotenje,

Ker nas uči preseči stereotipe,

Nam pomaga, kako se učimo iz napak,

Govori in sporoča sama po sebi,

Ker nas uči, kako se rešujejo problemi,

Pomaga nam deliti svoje občutke z drugimi,

Pomaga nam spoznavati naš notranji svet,

Izboljšuje in obogati vse učne izkušnje,

Vzpodbuja kritično razmišljanje,

Razvija socialne veščine in vzpodbuja razvoj prijateljstev,

Vzpodbuja samoizražanje,

Dviguje samozavest in ponos,

Pomaga pri razvoju fine in grobe motorike,

Osvobaja potlačena čustva,

Vzpodbuja domišljijo,

Izboljšuje razvoj komunikacije,

Pomaga nam pri celostnem učenju,

Pomaga pri iskanju svoje identitete,

Razvija občutek za medsebojno pomoč in sodelovanje,

Povezavo z notranjim jazom,…