V LICU je umetnost doma.

Pomoč z umetnostjo

Pomoč z umetnostjo

Pomoč z umetnostjo je neverbalna veščina, kjer posameznik ali skupina komunicirajo preko risbe, giba, glasbe, petja in drugih podobnih izraznih sredstev. Vse te aktivnosti (zavedno ali nezavedno) pomirjajo in sproščajo, hkrati pa nam prinašajo pomembne informacije,
razrešitve travm ali spomine, ki smo jih skrili v podzavest. Tovrstne aktivnosti nam pomagajo izražati čustva, dobivati nove ideje, spoznavati sebe, kdo smo in predelati travmatske dogodke, spomine. Izvajajo se lahko individualno ali v skupini, primerno so za vse generacije, tako za otroke, kot za odrasle in starostnike. Na področju pomoči z umetnostjo se uspešno prepletata psihologija in umetnost.

Kaj je razlika med navadnim likovnim tečajem in delavnicami pomoči z umetnostjo?

Na likovnih tečajih se naučimo opazovati zunanji svet in likovno uprizarjamo, kar vidimo in zaznava naše oko, kjer se skušamo čim bolj približati videnemu, pravilni uporabi barv, oblik in proporcev. Nasprotje temu so delavnice pomoči z umetnostjo, kar od posameznika zahteva
introspekcijo. To vključuje poglobitev vase, notranjost, vpogled v naša čustva,  doživljanja sebe in okolice, učenje likovnih veščin in tehnik pa je dodana vrednost. Tu nam nastala umetnina služi kot  Komunikacijsko sredstvo, ki nam pomaga razrešiti stvari, ki so ostale »ujete« in nerazrešene (v obliki problemov, konfliktov,…) v notranjosti posameznika. Gre za način lastnega spoznavanja in sproščanja skozi umetniški izdelek. Pomemben del pomoči z umetnostjo je razčlenitev umetniškega izdelka, ki omogoči posamezniku pridi do novega in
drugačnega uvida določenih izzivov v življenju. V srečanjih uporabljamo slikarske, 3d tehnike, glasbo, ples, sproščanje, dihalne vaje, igro vlog, …odvisno od zahtev in potreb posameznika.

Mogoče se tega v vsakdanjem življenju ne zavedamo, vendar je umetnost močno povezana z duševnim zdravjem, samozavestjo,  samozavedanjem, osebnostno rastjo in notranjim mirom. Velikokrat nam risba/umetniški izdelek prikazuje odnose, čustva, situacije, ki so nekaterim, še posebej otrokom, z besedami težko opisljive, zato je za omenjene posameznike tovrstna pomoč lahko izrednega pomena!

KDAJ IN KJE

V letu 2023/24 bodo potekale delavnice pomoči z umetnostjo v osnovni šoli Brezovica in osnovni šoli Kolezija v Ljubljani, potekale bodo 1 x tedensko/90 min. 

 

Srečanja pomoči z umetnostjo se bodo izvajala v majhnih skupinah, da  bomo lahko ustvarili intimni prostor, kjer nam bo umetnost služila kot medij in pomoč, skozi katerega bomo izražali svoja čustva  in tisto, kar čaka, da  končno pride na plano…

 

Za vas bomo v:

 

– v osnovni šoli Brezovica; ob torkih popoldan (začnemo 10. 10. 2023)

 

– v osnovni šoli Kolezija; ob sredah popoldan (začnemo 11. 10. 2023)

 

Delavnice so primerne za najstnike (11 let do 15 let).

 

 

Cena; 65 €/mesečno 

V ceno je vključen ves material.