V LICU je umetnost doma.

RESTAVRIRANJE – KONZERVIRANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Restavratorstvo – konzervatorstvo kulturne dediščine

POSLANSTVO

Eno izmed poslanstev našega likovnega centra LICE je tudi restavriranje -konzerviranje kulturne dediščine. Umetnine z ustrezno nego in potrebnimi postopki, vrnemo v prvotno stanje, v prvotni sijaj.

Zaradi neustreznih klimatskih razmer v prostoru, kjer so se umetnine nahajale ali pa so bile  izpostavljene določenim vremenskim vplivom je lahko prišlo do raznovrstnih poškodb. Te so lahko kažejo kot pokanje, luščenje enega ali večih slojev, plasti, odstopanje, luščenje, manjkajoča barvna plast,  obraba ali odstopanje pozlačenih površin, manjkajoči posamezni deli kipa, oltarja, podstavka in ostalih atributov.

Največ časa posvečamo predvsem restavriranju – konzerviranju lesenih oltarjev, kipov, slik, svečnikov, starih skrinj. Pri vsakem projektu vodimo zapisnik o stanju umetnin, dokumentiramo vse faze dela, po dogovoru poskrbimo tudi za transport in vodimo celotno evidenco o svojem delu.

Sodobna restavratorska izhodišča med drugim predpostavljajo minimalnost posega, zato skušamo ohraniti čim več originala, kolikor je mogoče in dodajamo samo manjkajoče dele na objektu, umetniškem delu. Zlasti leseni oltarji so bili skozi čas večkrat preslikani, stremimo k temu, da odkrijemo in obnovimo prvotno (če ta le ni preveč poškodovana), najstarejšo, originalno plast oltarja. Pri končni odločitvi ima pomembno vlogo sodelovanje med strokami in želje naročnika.

postopek zlatenja, zbledelo zlato

Postopek zlatenja, zbledelo zlato

Prej in potem