kjer je umetnost doma

LICE – likovni center

Ne išči prostega časa za umetnost, vzemi si ga!

Likovne delavnice za otroke

Vsak otrok je umetnik, zato je na naših likovnih delavnicah za nas pomembno izvabiti osebno izpoved otroka in upodobiti  svet na individualen način, kjer se lahko prepustimo svoji prvinski ustvarjalnosti!

Restavratorstvo - konzervatorstvo

Kulturni dediščini vračamo sijaj, ji pomagamo najti pot nazaj, v prvotno stanje.

Pomoč z umetnostjo

Pomoč z umetnostjo je neverbalna veščina, kjer posameznik ali skupina komunicirajo preko risbe, giba, glasbe, petja in drugih podobnih izraznih sredstev.

Zakaj je umetnost pomembna za osebni razvoj

Ker je umetnost vse okoli nas,

Pomaga nam pri samospoznavanju,

Dviguje nam samovrednotenje,

Ker nas uči preseči stereotipe,

Nam pomaga, kako se učimo iz napak,

Govori in sporoča sama po sebi,

Ker nas uči, kako se rešujejo problemi,

Pomaga nam deliti svoje občutke z drugimi,

Pomaga nam spoznavati naš notranji svet,

Izboljšuje in obogati vse učne izkušnje,

Vzpodbuja kritično razmišljanje,

Razvija socialne veščine in vzpodbuja razvoj prijateljstev,

Vzpodbuja samoizražanje,

Dviguje samozavest in ponos,

Pomaga pri razvoju fine in grobe motorike,

otroške ustvarjalnice

Osvobaja potlačena čustva,

Vzpodbuja domišljijo,

Izboljšuje razvoj komunikacije,

Pomaga nam pri celostnem učenju,

Pomaga pri iskanju svoje identitete,

Razvija občutek za medsebojno pomoč in sodelovanje,

Povezavo z notranjim jazom,…

Naša vizija

Naša vizija je, na naših srečanjih  otrokom (in odraslim) preko likovne umetnosti, vzpodbuditi kreativnost, zaupanje v lastne sposobnosti, razvijati spontanost, izražanje notranjega sveta, motoričnih sposobnosti, samoraziskovanje, oblikovanje identitete in vzljubiti avtentični jaz.

Radi se poigravamo z združevanjem različnih medijev, kot so likovni, glasba, meditacija, gibanje in ples. Sklop vsega posameznika vodi skozi ustvarjalni proces, kjer prepoznava različne možnosti, si dopušča postopno spreminjanje stališč in prepričanj, predvsem pa razvija lastno ustvarjalnost in veselje!

Želimo izražati svobodnega duha, spoznavati sebe in se ne obremenjevati s tujimi pravili, oblikami, pogoji in kriteriji. Lahko rišemo, slikamo, oblikujemo abstraktno ali realistično; stvar izbire posameznika!

Pomembna je otrokova lastna interpretacija umetnine oz. upodobitve in ne učiteljeva!

Želimo si vzajemnega zaupanja, učenja medsebojnega sodelovanja in krepitev sposobnosti za premagovanje osebnih ovir. Prednost naših delavnic pred drugimi  je v tem, da ustvarjamo netekmovalno in sproščeno okolje, v katerem udeleženci brez strahu razvijajo svoje sposobnosti in presegajo osebne omejitve in prepričanja!